Vodní sporty, skoky do bazénu, plavání a potápění

Nečekaný adrenalinový zážitek vám nabídne disciplína skoků do vody nebo potápění. Uvidíte, jak psi dokážou sportovat s velkým odhodláním a energií. Mistr ČR Petr Červenka tu dokonce představí svého psa Džukelu, která drží rekord ve skoku do dálky... Porazíte ji?

Plavání na čas

12:00

Informace: mohou závodit všechny plemena psů, amatéři, profíci, psi s PP i bez PP a je to zdarma
Kategorie: Psi a feny
Věk psa: V den závodu od 12 měsíců a více

Velikosti: podle kohoutkové výšky psa
SMALL – S (malý) do 44,99 cm včetně
MEDIUM – M (střední) od 45 cm do 59,99 cm včetně
LARGE – L (velký) od 60 cm včetně

Popis: Pes skáče z kraje mola bez rozeběhu a plave na protilehlí konec bazénu kde pomocník na hraně bazénu drží peška (nebo jiný předmět) pes předmět uchopí. Čas se měří od odrazu psa do uchopení peška. Pes musí skočit do vody nejdéle do 1minuty.

Skoky do dálky

15:00

Informace: mohou závodit všechny plemena psů, amatéři, profíci, psi s PP i bez PP a je to zdarma
Kategorie: Psi a feny
Věk psa: V den závodu od 12 měsíců a více

Velikosti: podle kohoutkové výšky psa
SMALL – S (malý) do 44,99 cm včetně
MEDIUM – M (střední) od 45 cm do 59,99 cm včetně
LARGE – L (velký) od 60 cm včetně

Popis: Pes po rozběhu po pevném molu skáče do vody. Délka skoku je měřena od hrany mola k místu dopadu čumáku psa na hladinu. Délka skoku se měří s přesností na desetinu metru. Každý pes má tři skoky, přičemž o pořadí rozhoduje součet délek dvou lepších skoků. V případě rovnosti, rozhoduje o pořadí nejdelší skok. Pokud jsou nejdelší skoky stejné, rozhoduje délka skoku, který se nepočítal. V případě rovnosti všech skoků, rozhoduje rozskok (provádí se pouze pokud je třeba rozřadit psy na medailových pozicích).

Je povolena motivace aportem a jeho odhození do vody nejpozději při běhu psa po molu. Je povolen pomocník (zajistí si sám účastník), který podrží psa na určeném místě před vypuštěním, přičemž psovod stojí kdekoliv na molu v délce rozběhové dráhy. Pes musí pevně stát alespoň jednou tlapou na rozběhové rampě. Časový limit na skok je 1 minuta.

Potápění

16:00

Informace: mohou závodit všechny plemena psů, amatéři, profíci, psi s PP i bez PP a je to zdarma
Kategorie: Psi a feny
Věk psa: V den závodu od 12 měsíců a více

Velikosti: podle kohoutkové výšky psa
SMALL – S (malý) do 44,99 cm včetně
MEDIUM – M (střední) od 45 cm do 59,99 cm včetně
LARGE – L (velký) od 60 cm včetně

Popis: Prostor pro potápění je rozdělen do zón s postupně se zvyšující hloubkou (schody do bazénu). Rozhodčí do zóny ponoří neplovoucí předmět, který dodá pořadatel. Předmět je pro všechny zóny a psy stejný. Vypustit psa je možné na povel rozhodčího, který sleduje potápění předmětu a povolí provedení cviku nejdříve v okamžiku, kdy se předmět dotkne dna. Pes musí předmět pod vodou chytit a vynést na břeh. Pokud pes aport předčasně upustí a ten se znovu potopí rozhoduje o platnosti pokusu rozhodčí, který vyhodnotí, zda byl předmět opravdu vynesen nad hladinu.

Po úspěšném vylovení aportu v zóně s nižší hloubkou postupuje účastník do další zóny. Časový limit na neomezené množství pokusů k potápění v jedné zóně je max. 120 sekund. Psovod může opakovaně motivovat aportem, může požádat rozhodčího o vytažení a opakované odhození předmětu na dno dané zóny (při zachování pravidla o vyslání psa až po dopadu předmětu na dno).

O pořadí rozhoduje nejhlubší úspěšný pokus, v případě rovnosti, čas tohoto pokusu. Pokud i zde je rovnost, pak čas předchozího pokusu

Dog Fest 2018 podporují

1. září 2018 v Praze u metra Střížkov!