Bull zóna, skoky do dálky, výšky či přetahování

Přijďte si všichni vyzkoušet naší bull zónu pod vedením zkušených instruktorů, nejšikovnějšího pejska vždy naši trenéři odměnění nějakou pěknou cenou od našich sponzorů. Co hodina to jiná disciplína, nudit se určitě nebudete a i když nebudete zrovna závodit, přijďte mrknout aspoň jako diváci.

A-FRAME - přeskakování áčkové konstrukce na čas

11:00

Informace: mohou závodit všechna plemena psů, amatéři, profíci, psi s PP i bez PP a je to zdarma
Kategorie: Psi a feny
Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

Popis: Soutěží se na speciální překážce ve tvaru písmene A stanovené velikosti a rozměrů. Úkolem psa je po stanovenou dobu 1 minuty překonávat překážku tam a zpět a dosáhnout co nejvyššího počtu přeskoků.

Pravidla disciplíny:

1. Soutěží se na speciální překážce ve tvaru písmene A stanovené velikosti a rozměrů.

2. Soutěžící pes je po dobu pokusu na volno. Může být však pracovat s obojkem a na vodítku.

3. Rozměry překážky A-frame - šířka 90 až 100 cm, délka bočnic je 138 cm, vrchol je upraven tak, aby odpovídal výšce 117 cm. Plocha začíná 8 cm nad zemí. Povrch je ze zátěžového koberce

4. Úkolem psa je po stanovenou dobu 1 minuty překonávat překážku tam a zpět a dosáhnout co nejvyššího počtu přeskoků.

5. Pes, který provede nejvíce přeskoků tam a zpět přes A- frame vyhraje.

6. Pes musí začínat ve vzdálenosti 30 cm od nohy A- frame. Jakmile se pes dotkne A rámu začne rozhodčí měřit čas.

7. Při shodném výsledku více psů rozhoduje tzv. rozskok v rámci všech výše uvedených pravidel.

8. Handler se psa nesmí během pokusu záměrně dotýkat a jinak nesmí psa udržovat na áčku pomocí svého těla. Pokud dojde k nevynucenému letmému doteku, který není zaviněn handlerem, nýbrž rychle přebíhajícím psem, není to považováno za chybu. Vyjma zákusu do motivačního předmětu, což je jasný faul a disciplína tím pro soutěžící team končí.

9. Oběhnutí áčka není považováno za faul.

HANG TIME - zakousnutí a zavěšení na čas

12:00

Informace: mohou závodit amatéři, profíci, psi s PP i bez PP a je to zdarma
Kategorie: Psi a feny
Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

Pravidla disciplíny:

1. Pes se musí zakousnout do zavěšeného peška a co nejdéle na něm viset.

2. Na způsobu jakým psovod psa na peška zavěsí nezáleží.

3. Pes se při zavěšení nesmí dotýkat země.

4. Pes může pracovat na volno, pokud pracuje na vodítku, tak musí být připnutý pouze na obojku, ne jinak a musí mít vždy prověšené vodítko.

5. Vítězí pes, který vydrží viset na pešku nejdéle.

6. Je dovolena jakákoliv komunikace se psem ( bez vulgarismů ). Nesmí ovšem dojít k fyzickému kontaktu s peškem ani se psem.

7. Čas se počítá od doby, kdy psovod oznámí rozhodčímu, že je zákus Ok. Tzn. pes sám visí v zákusu na pešku, bez doteku psovoda a přitom se nedotýká země.

8. Čas se přestává počítat od doby, kdy pes pustí peška tzn. ukončí zákus ( jednoznačně dopadne na zem ) nebo handler sám ukončí závod a odepne psa. Psa musí handler odepnout i na pokyn rozhodčího a to pokud rozhodčí uzná, že psovy jde o zdraví ( např: visí-li pes zaháknutý pouze na jednom zubu, modrá, teče mu krev z nosu atp. a již pracuje za hranici svého zdraví )

DRAG PULLING - sprint a tah koloběžky nebo pneumatik

13:00

Informace: mohou závodit všechny plemena psů, amatéři, profíci, psi s PP i bez PP a je to zdarma
Kategorie: Psi a feny
Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

Popis: Každý pes musí uběhnout s připnutými saněmi s příslušným závažím stanovenou vzdálenost 40m v časovém limitu 60 sekund. Jestliže pes nedoběhne za cílovou čáru v časovém limitu, je pokus považován za neplatný.

Pravidla disciplíny:

1. Psi tahají hmotnost: 0.75 násobek své váhy ( pes vážící 19kg bude mít na saních naloženo závaží 14.25kg - vždy u všech kategorií matematické zaokrouhlení na ¼ kg )

2. Feny tahají hmotnost 0.5 násobek své váhy ( fena vážící 16kg bude mít na saních naloženo závaží 8kg )

3. Čas se začíná zaznamenávat od doby pohybu břemene na startovní čáře.

4. Čas se ukončuje v době, kdy závaží protne cílovou čáru.

5. Během drag pullu je povolena jakákoliv komunikace se psem, vyjma agresivního povzbuzování. Nesmí ovšem dojít ke kontaktu psa se soutěžícím ani s motivujícím předmětem ( motivující předmět musí splňovat dle bodu f) v kapitole - Výstroj psa, cvičební prostory, nářadí a pomůcky ). Pes nesmí opustit vyznačenou dráhu. To vše je posuzováno jako diskvalifikace.

6. Na dráze spolu se psem se může pohybovat jen jeden handler, pomocník může v tomto případě sloužit pouze jako asistent při držení či vypouštění psa. Pomocník musí po vypuštění psa dráhu opustit a to do vymezeného prostoru k tomu určenému.

7. Nezdařený pokus lze opakovat po konzultaci s hlavním rozhodčím. Za nezdařený pokus je považováno jiné než uváděné příklady v bodě 4 (např: přetrhnuté kšíry, cizí pes v dráze, chyba rozhodčího, zamotané kšíry, nesepnutí časomíry apod.) Pokud se však pes bude opakovaně vyvlékat z postroje, motat se atp. = bude-li z toho jednoznačně vyplívat, že pes a jeho handler nejsou připraveni připravit se na danou disciplínu a bude-li se to opakovat třikrát po sobě a pes tak nebude schopen absolvovat disciplínu. Bude z disciplíny diskvalifikován.

8. Psi, kteří nesoutěží, se nesmí vyskytovat kolem závodní dráhy.

9. Vítězem se stává závodník s nejrychlejším časem.

WALL CLIMBING - skoky do výšky a šplh po stěně.

14:00

Informace: mohou závodit všechny plemena psů, amatéři, profíci, psi s PP i bez PP a je to zdarma
Kategorie: Psi a feny
Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

Popis: Disciplína probíhá na kolmé stěně, která je zpravidla pokryta vroubkovanou gumou, a která je opatřená kladkou na zavěšení lana s peškem. Úkolem psa je vyběhnout po stěně co nejvýše, zakousnout se do peška a vydržet na něm po stanovenou dobu.

Pravidla disciplíny:

1. Soutěžící pes je po celou dobu závodu připnutý na vodítku. U stěny je se psem handler a jeden pomocník.

2. Základní výška je libovolná, nejméně 100cm (feny) a 120 cm (psi).

3. Minimální zvýšení zavěšení peška je 5 cm, může být i 10cm, 15cm, 20cm dle uvážení handlera. Vždy však násobek pěti. .

4. Soutěžící pes má za celou soutěž povoleny pouze tři neplatné pokusy, kterým se rozumí to, že pes při výběhu na stěnu peška nezachytí a nezakousne se do něj po minimální dobu 3 sekundy.

5. Po třech neplatných pokusech, pes může pokračovat v soutěži. Jeho další pokusy musí být bezchybné. Čtvrtým neplatným pokusem pes v soutěži končí.

6. Pes musí zdolat základní výšku, která mu byla na pokyn handlera nastavena. Po jejím zdolání, může pokračovat na libovolné výšce zvolené handlerem dál až do vyčerpání všech neplatných pokusů. V průběhu výběhu na nastavené výšce (byť došlo i k několika neplatným pokusům) lze psovi nechat nastavit výšku jinou, vždy však ta musí být vyšší, než byla výška předchozí.

7. Pomocník / handler, je-li třeba zajišťuje řádné chytání psa pro případ nezachycení peška, ukazuje peška a pomáhá při pouštění peška.

8. Vítězem se stává pes/fena který vyběhl po stěně nejvýše a vydržel být zakousnutý stanovenou dobu. Při shodném výsledku více psů rozhodují neplatné pokusy posledního skoku a pokud tyto nerozhodnou, rozhoduje tzv. rozskok v rámci všech výše uvedených pravidel až do té doby než dojde k rozhodnutí.

LONG JUMP - skoky do dálky přes tyčkovou konstrukci

15:00

Informace: mohou závodit všechny plemena psů, amatéři, profíci, psi s PP i bez PP a je to zdarma
Kategorie: Psi a feny
Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

Popis: Soutěží se na speciální konstrukci 6 metrů dlouhé a 1,8 až 2 metry široké pomalu se zvedající tak, že první tyčka je umístěna ve výšce 10 cm a poslední ve výšce v rozmezí 38 - 45 cm. Tyčky jsou od sebe vzdálené 10 cm. Celá dráha je umístěna ve vymezeném koridoru 1 m vysokém, tak aby se zabránilo uskočení psa mimo dráhu. Závodník nemůže upravovat konstrukci v průběhu závodu, tak aby byl změněn účel a funkce dané konstrukce, disciplíny, jako takové, je nepřípustné. Úkolem psa je přeskočit co nejvíc tyček na konstrukci kterou připravil pořadatel a skočit co nejdále v souladu s pravidly dané disciplíny.

Pravidla disciplíny:

1. Soutěžící pes je po dobu pokusu na volno. Může však pracovat s obojkem a na vodítku. Pes začíná na libovolné vzdálenosti nejméně však na 150 cm.

2. Minimální posun vzdálenosti je 10 cm. Může být i 20cm, 30cm dle uvážení handlera. Vždy však násobek deseti.

3. Soutežící pes má za celou soutež povoleny pouze tři neplatné pokusy. Neplatným pokusem se rozumí to, že pes při přeskoku nepřeskočí stanovenou vzdálenost a shodí tyčky a nebo uskuteční skok, ale dopadne mimo doskočiště. Za neplatný pokus/faul je považován i prošlap packou/packami psa mezi tyče bez toho aniž by došlo ke shození tyček.

4. Shozená tyč je ta, která opustí žlábek nosné konstrukce a z této spadne na zem. Za neplatný pokus se počítá i tyčka, která vypadne z jednoho ( nebo z obou ) žlábků, zůstane na konstrukci, ale posune se ob jeden nebo více žlábků, kdy je zcela jedno, zda li směrem na začátek a nebo konec nosné konstrukce. Zůstane li tyč alespoň v jednom žlábku nosné konstrukce a druhý konec tyče se neposune ob jeden nebo více žlábků, je pokus platný.

5. Po třech neplatných pokusech, pes může pokračovat v soutěži. Jeho další pokusy musí být bezchybné. Čtvrtým neplatným pokusem pes v soutěži končí.

6. Pes musí zdolat základní vzdálenost, která mu byla na pokyn handlera nastavena. Po jejím zdolání, může pokračovat na libovolné vzdálenosti zvolené handlerem dál až do vyčerpání všech neplatných pokusů. V průběhu skoku na nastavené vzdálenosti (byť došlo i k několika neplatným pokusům) lze psovi nechat nastavit vzdálenost jinou, vždy však musí být delší, než byla vzdálenost předchozí.

7. Pomocník / handler, je-li třeba, vypouští psa nebo pomáhá při zachycení psa po skoku. Handler je povinen zajistit zachycení psa po skoku.

8. Vítězem se stává pes/fena ,který skočil nejdále, bez toho aby shodil tyčku. Při shodném výsledku více psů rozhodují neplatné pokusy, a pokud ani ty nerozhodnou, rozhoduje tzv. rozskok v rámci všech výše uvedených pravidel.

9. Psi, kteří nesoutěží, se nesmí vyskytovat v prostoru kolem dráhy a v prostoru cíle.

TUG OF WAR - přetahování dvou psů proti sobě

16:00

Informace: mohou závodit všechny plemena psů, amatéři, profíci, psi s PP i bez PP a je to zdarma
Kategorie: Psi a feny
Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

Popis: Soutěží se v předem vyznačeném ringu (prostor vyznačený páskou) na rovném měkkém povrchu např. tráva, písek atd. Úkolem psa v postroji uvázaného řetězem ke kolíku zakousnout peška a vytrhnout nebo jiným regulérním způsobem získat peška psa uvázaného stejným způsobem naproti. Pešky jsou navzájem spojeny řetězem.

Pravidla disciplíny:

1. Před zahájením disciplíny se provede vylosování soupeřů. Zpravidla se toto provádí tak, že první polovina přihlášených psů je tzv. nasazena a jejich handleři si z druhé poloviny startovní listiny vylosují stanoveným způsobem soupeře.

2. Každý pes, pokud je vyzván do ringu na přetah, má svého handlera a to i v případě má-li majitel do soutěže přihlášeno více psů.

3. Pokud je počet soutěžících psů lichý, rozhoduje o postupu do dalšího kola čas přetahování a to tak, že vítěz zápasu v daném kole s nejkratším časem přetahování musí potvrdit postup do dalšího kola přetahem s lichým psem a až teprve vítěz tohoto duelu postupuje do dalšího kola. Vždy by mělo být vše vyřešeno v rámci daného kola/řady.

4. V případě, že dojde do semifinále lichý počet psů tj.5. Vítězové z této pětice však mohou být jen dva. Což určí pravidlo dle bodu 2. Z dvojice přetahu, která měla delší semifinálový čas nám zůstává pes, který čeká na duel o 3-4.místo. Tam přiřadíme psa z dvojice, kde se potvrzovalo, ale jelikož nám tam zůstanou dva prohraní psi je zapotřebí určit postupujícího psa. Automaticky to bude pes s jednou výhrou ( pes, který vyhrál duel v zákl.kole semifinále, ale bohužel prohrál potvrzující duel ) a pokud ani toto neurčí vítěze bude dle vzájemných časů proher vybrán pes s lepším časem prohry. Viz semifinálové příklady tabulka.

5. Pokud do finále postoupí lichý počet psů tj.3 určí vítěze systém každý s každým. V tomto případě vítězí pes s nejvíce vyhranými duely. Jestliže by ani po tomto nebylo rozhodnuto a počet vítězství by byl u všech finalistů stejný, rozhoduje o pořadí čas přetahu. Pes s nejdelším časem všech finálových přetahu je 1 další čas 2 a nejkratší obsadí 3 příčku.

6. V případě měl-li pes náročný přetah a musí nastoupit téměř okamžitě na přetah následující. Má nárok na povinou pauzu o délce max. 15 min. ( Pokud rozhodčí neurčí jinak ).

7. Přetah probíhá tak, že jsou vždy dva psi přivázáni za obranářský postroj pomocí řetězu ke kolíku a to takovým způsobem, aby nedošlo k jejich vzájemnému kontaktu. Připoutané psy nechají oba handleři zakousnout do předmětu k přetahování (peška) a řeknou si kdy je zákus v pořádku. Poté odstoupí a přetahování je zahájeno a začíná se měřit čas. Povzbuzovat psa lze jen ústně bez jakéhokoliv fyzického kontaktu.

8. Vítězem duelu se stává ten pes, který udrží v mordě přetahovaný předmět.

9. Prohrou, puštěním peška z mordy se rozumí:
• Je vytržen z mordy psovi druhým psem, byl přetažen. Tzv. KO
• Pes položí peška na zem a nedotýká se ho mordou (zuby).
• A to i tehdy pokud jej znovu rychle uchopí. Již došlo k puštění.
• Pes přidržuje peška oběma packami, překusuje a pouští ho z mordy.

10. Pokud dojde k posunu nebo překousnutí peška v tlamě bez pomoci tlapek a bez položení na zem nejedná se puštění. Chvilkové položení tlapky na peška, kdy nedojde k překousnutí nelze považovat za puštění a nelze duel ukončit. V okamžiku kdy dojde k překousnutí, se jedná o puštění a zápas se ukončuje.

11. Zápas musí handleři ukončit i na pokyn rozhodčího a to pokud rozhodčí uzná, že psovy jde o zdraví ( např: visí-li pes zaháknutý pouze na jednom zubu, modrá, teče mu krev z nosu atp. a již pracuje za hranici svého zdraví ).

12. Ve vyznačeném ringu může být u každého psa jen jeden handler. Je povoleno střídání handlerů. Uvnitř je ještě pověřená osoba (rozhodčí), která dohlíží na průběh disciplíny a rozhoduje ve sporných případech.

12. V této disciplíně lze získat i titul THE BEST TIME, který získá každá kat. dvojice psů/fen s nejdelším časem duelu v celém turnaji.

Dog Fest 2018 podporují

1. září 2018 v Praze u metra Střížkov!